Timiș

Puncte de interes

În anul 1910, episcopul Miron Cristea, viitorul patriarh, a făcut o vizită canonică în parohiile din aceste locuri şi...
Mănăstirea Partoș Cea mai veche menţiune documentară ce ne este cunoscută despre acest aşezământ monahicesc datează din...
A fost înfiinţată în anul 2003, pe temeiul faptului că la Cenad (vechea Morisena) exista în jurul anului 1002 o...
Mănăstirea "Acoperământul Maicii Domnului" Luncanii de Sus DESCRIERE: Biserica, la fel ca întreg aşezământul, este din...
Ansamblul pictural: Fresca bisericii, de o mare valoare artistica, datează din 1730, când a fost   refăcuta pe...
Este ctitoria mitropolitului Vasile Lăzărescu, din anul 1944. A fost înzestrată prin osteneala exarhului mănăstirilor...
A fost înfiinţată în anul 2001 cu binecuvântarea I.P.S. Mitropolit Nicolae,mai întâi ca schit. Piatra de temelie s-a...
Biserica veche, monument istoric, aflată actualmente în cimitirul satului, purtând hramul „Înălţarea Sfintei Cruci“,...
Conacul San Marco este considerat una dintre cele mai frumoase clădiri din Banat, fiind declarat monument istoric....
Ansamblul Manase cuprinde un domeniu ce se întinde pe o suprafață de peste 10 hectare, cuprinzând conacul propriu-zis,...

Judeţul Timiş, parte integrantă a teritoriului României, este situat în vestul ţării şi se învecinează la vest cu Serbia şi Muntenegru şi cu Ungaria, la est cu judeţul Hunedoara, la sud-est cu judeţul Caras - Severin, iar la nord cu judeţul Arad.

Punctele extreme ale judeţului sunt cuprinse între coordonatele 20°16' (Beba Veche) si 22°33' (Poieni) longitudine estică, 45°11' (Lăţunaş) şi 46°11' (Cenad) latitudine nordică.

Timişoara, reşedinţa judeţului, se află situată la o distanţă medie de aproximativ 550 km faţă de capitala României – Bucureşti şi cca. 170 km şi 300 km faţă de Belgrad şi Budapesta, capitalele celor două ţări învecinate Serbia şi Muntenegru şi respectiv Ungaria.

Cu o suprafaţă totală de 869.665 ha Judeţul Timiş deţine 3,65% din teritoriul României, ocupând — ca întindere — locul I pe ţară.

Din suprafaţa totală, suprafaţa agricolă era în 2012 de 692.301 ha (79.6%) în scădere cu 8.753 hectare (1%)  faţă de 2006 (702.170 ha -80,7%), din care 532.078 ha arabil, 119.386 ha păşuni naturale, 28.377 ha fâneţe naturale 4.115 ha vii, 8.345 ha livezi.

Suprafaţa agricolă amenajată pentru irigaţii în 2012 era de 15106 ha (2.2% din suprafaţa agricolă).

Suprafaţa neagricolă era în 2012 de 177.364 ha (20.3%, în creştere cu 1% faţă de 2006) din care 108.615 ha păduri, 15.153 ha ape, 18.980 ha drumuri şi căi ferate, 29.653 ha curţi şi construcţii, 4.963 ha teren neproductiv.

Relieful se caracterizează prin predominarea câmpiei, care acoperă partea vestică (câmpia joasă) şi centrală (câmpia înaltă) a judeţului. Câmpia pătrunde sub forma unor golfuri în zona dealurilor, pe văile Timişului (spre Lugoj) şi Begheiului (spre Făget), iar în estul judeţului se desfăşoară dealu­rile premontane ale Pogănişului şi partea sudică a Podişului Lipovei.

Înălţimile cele mai mari corespund culmilor nord-vestice ale masivului Poiana Ruscăi (800 —1300 m), culminând cu vârful Padeşul (1380 m).

Teritoriul judeţului este străbătut de la est la sud-vest de râurile Bega şi Timiş, cu afluenţii săi Timişana, Pogăniş şi Bârzava, iar în nord îşi urmează cursul  de la est spre vest, Aranca, vechiul braţ al Mureşului.

Clima este continental moderată, cu uşoare influenţe mediteraneene. Lanţul Munţilor Carpaţi, din partea de răsărit, protejează judeţul împotriva aerului rece continental, iar deschiderea spre vest permite penetrarea mai uşoară a aerului temperat maritim.

Temperatura medie anuală oscilează între -2°C şi 21°C. Cea mai joasă temperatură înregistrată în Timişoara a fost de -24,1°C iarna şi de 5,3°C vara, iar cea mai ridicată temperatură de 20,5°C iarna şi de 39,5°C vara.

Organizarea administrativă a judeţului Timiş cuprinde potrivit Legii nr.2 / 1968, modificată recent prin Legea nr.83 / 2004 şi Legea nr.84 / 2004, 2 municipii (Timişoara şi Lugoj), 8 oraşe (Buziaş, Ciacova, Deta, Făget, Gătaia, Jimbolia, Recaş şi Sînnicolau Mare), 89 comune şi 313 sate.

La ultimul recensământ din 2011 populaţia judeţului Timiş a fost de 683.540 locuitori (în scădere cu 28.149 locuitori – 4.1% faţă de recensământul din 2002). Densitatea populaţiei este de 75 locuitori/kmp (în scădere faţă de 2002 cu 3 locuitori/ kmp.)

Municipii:

 1. Timişoara – reşedinţă de judeţ, cel mai reprezentativ oraş al judeţului Timiş (319.279 locuitori RLP2011)
 2. Lugoj este al doilea oraş ca mărime şi importanţă din judeţul Timiş(40.361 locuitori)

   

  8 Oraşe (62.709 locuitori)

 3. Sânnicolau Mare – 12.312 locuitori
 4. Jimbolia – 10.808
 5. Făget – 6.761
 6. Buziaş – 7.023
 7. Ciacova – 5.384
 8. Deta – 6.260
 9. Gătaia – 5.861
 10.  Recaş – 8.336

   

  Zona rurală:

 11. Comune 89 (261.191 locuitori) şi 313 sate.

   

  Reşedinţa judeţului este Municipiul Timişoara, atestat documentar în anul 1266 şi oraş din anul 1342, numele fiind luat de la râul Timişel sau Timişul Mic; aşa cum apare cursul actualului râu Bega în descrierile din epocă. Stăpânită de regatul ungar şi de imperiul otoman în evul mediu, de habsburgi în epoca modernă, de monarhia austro-ungară în veacul al XIX - lea şi intrată în componenţa statului român începând cu anul 1919, Timişoara a fost numită „Mica Vienă”, fiind printre primele oraşe ale lumii care a avut tramvai tras de cai în anul 1869 şi primul oraş din Europa iluminat electric în 1885.

  Important centru industrial, social, cultural şi ştiinţific, oraş al concordiei interetnice, simbol al Revoluţiei din 1989, Timişoara este astăzi oraşul care promovează cele mai progresiste idei, constituindu-se într-un bastion al democraţiei şi dezvoltării pe toate planurile.

  Consiliul Judeţean Timiş este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor  publice de interes judeţean.