Moștenirea evreiască a Timișoarei, redescoperită și pusă în valoare

Timișoara număra, în perioada interbelică, peste 12.000 de evrei. Aceștia jucau un rol esențial în viața socială și economică a orașului. În prezent, comunitatea evreiască are în jur de 600 de membri și „simpatizanți” (proveniți din căsătorii mixte). Feriți în bună măsură de ororile Holocaustului, evreii au emigrat masiv din Timișoara în perioada socialistă.

Fără a intra în detalii, amintim că, încă din timpul stăpânirii otomane asupra Timișoarei, exista o comunitate evreiască semnificativă, care a crescut constant, mai ales prin imigrația favorizată de un climat politic relativ tolerant, specific acestei regiuni a imperiului austriac, mai târziu, austro-ungar.

Un proiect de cooperare europeană – Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region (Programul Transnațional Dunărea), la care participă și Primăria Timișoara, a scos la lumină, în ultimii ani, moștenirea evreiască a orașului.

Din punct de vedere turistic, un potential real pentru viitor îl au cele trei mari sinagogi din oraș, sediul comunității evreiești, clădirile construite de arhitecți de origine evreiască sau în care au locuit membri importanți ai comunității, cimitirul evreiesc și, nu în ultimul rând, istoria salvată a evreimii timișorene, grație mai multor studii prestigioase care tratează acest subiect.

În prezent, sinagoga din cartierul Iosefin este într-o stare relativ bună de conservare și este folosită ocazional, iar sinagoga din cartierul Cetate este în curs de renovare, pentru a deveni, din 2021, un spațiu pentru evenimente culturale, cu păstrarea unui rol religios.

Sinagoga splendidă din cartierul Fabric este, din păcate, într-o stare deplorabilă. Comunitatea evreiască este dispusă să cedeze instituțiilor statului dreptul de administrare, pentru o anumită perioadă, cu condiția restaurării ei.

Sediul comunității evreiești, din cartierul Cetate, este într-o superbă clădire Secession, care are nevoie de asemenea de reabilitare. Aici sunt localizate sala de rugăciune, birourile administrative, dar și o cantină kosher, care deservește membrii comunității, și nu numai.

Cimitirul evreiesc este utilizat încă, astfel încât vizitarea lui se poate face numai cu respectarea unor reguli specifice. Monumentele funerare, unele aparținând unor personalități ilustre, au valoare estetică. Pietrelor simple de mormânt, specifice perioadelor mai îndepărtate, li se adaugă monumentele bogat decorate, specifice ritului neolog.

Proiectul Rediscover a inspirat organizarea unui festival evreiesc la Timișoara, în septembrie 2019, iar tururile turistice care au ca temă moștenirea evreiască se bucură de un interes ridicat, printre localnici și turiști.

Pentru informații suplimentare despre comunitatea evreiască din Timișoara, dar și pentru planificarea unei vizite, puteți contacta centrul de informare turistică al județului Timiș: tel. +40 256 220 409, e-mail bogdan.soflau@cjtimis.com

Fotografii:
https://www.facebook.com/CentruIMultifunctionalBastion/posts/27116147189...
https://www.facebook.com/CentruIMultifunctionalBastion/posts/21045878896...