Conacele din Timiș: dezbatere și excursie de informare, 14 - 15 octombrie

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș (APDT) și Asociația Culturală "Ariergarda" au organizat sâmbătă, 15 octombrie, o excursie de informare la câteva dintre conacele din județul Timiș.

Cu o zi înainte, la Centrul Multifuncțional Bastion –  centru de informare și promovare turistică al județului Timiș, Delia Barbu, directorul executiv al APDT Timiș, și câțiva dintre membrii "Ariergarda" au propus, specialiștilor și pasionaților  – din agenții turistice, centre de informare turistică, instituții publice, universități, asociații neguvernamentale, mass-media –, o dezbatere cu aceeași temă. 

Primul obiectiv [aproape] vizitat a fost conacul Ambrózy, din Remetea Mare, nr. 1, aflat la o distanță de 13 km față de Timișoara. Conacul nu este inclus în circuitul turistic. În curtea conacului funcționează un restaurant, lucru care facilitează vederea monumentului, cel puțin din exterior. S-a discutat, la poarta conacului, despre necesitatea identicării argumentelor care să motiveze proprietarii, neîncrezători în autorități, după ani de procese, să permită vizitarea acestuia. Schimbul de opinii a fost îngreunat de zgomotul puternic generat de traficul din zonă, dar și de urletele unui câine de pază înfometat. Vegetația înaltă împiedică vederea conacului dinspre stradă. 

A urmat vizitarea conacului Mocioni din Foeni, situat la 42 de km distanță de reședința județului. Clădirea are funcțiunea de bibliotecă a comunei și cămin cultural, putând fi vizitată. Conacul fost afectat de distrugerile și furturile din perioada socialistă și de după 1989. Autoritățile locale caută modalități și finanțare pentru restaurare și au nevoie de asistență în acest proces, complex și costisitor, mai ales pentru o comunitate mică. Vizitatorii sunt frapați de existența ferestrelor termopan, o soluție nepotrivită, dar care protejează imobilul de intemperii și "vizite" neplanificate. În cimitirul din localitate, nu departe de conac, este mausoleul familiei, numit de localnici capelă. Acesta necesită lucrări de igienizare și mici lucrări de restaurare –  fiind adăpost și criptă pentru păsări și având vegetație spontană pe acoperiș. Lângă cimitir, un pod de cărămidă din secolul al XVIII-lea, podul turcesc, facilitează trecerea peste un canal. În fața mausoleului, au fost gustate un moment de lectură și unul muzical – flaut. 

Conacul Nikolici din Rudna, situat la 38 de km distanță față de Timișoara, a fost următorul pe  listă. Construcția este în proprietate privată și poate fi vizitat. Foarte multele animale domestice, care umblă de colo-colo, dau impresia unui domeniu feudal. Acoperișul a fost consolidat, dar nu are structura inițială, unele camere au fost renovate, dar aspectul general este de semi-ruină. După decesul lui Willie Radermacher, soția acestuia a avut în vedere vânzarea proprietății, conștientizând costurile imense presupuse de restaurare. Viitorul obiectivului este unul incert. Tristețea locului a fost atenuată  –  sau poate dimpotrivă – de momentul de lectură și de cel muzical. 

La Jimbolia, oraș situat la 45 de km de Timișoara, în castelul Csekonics, funcționează Primăria, care plănuiește să renoveze clădirea. În localitate, una cochetă, există un număr suprinzător de obiective de vizitat, ținând cont de dimensiunile așezării. Dintre acestea, casele memoriale și muzeele sunt în număr de șase. În cadrul excursiei, a fost vizitat Muzeul Presei "Sever Bocu", datorat inițiativei poetului Petre Stoica. Muzeul este unic în țară și are colecții impresionante de publicații, documente, tipărituri în general, din toate provinciile istorice românești. Și la muzeu au fost momente de lectură și muzică. 

Ultimul conac vizitat a fost cel din Hodoni, situat la 33 de km față de capitala județului. Acesta este în proprietate privată și poate fi închiriat pentru evenimente. Conacul a aparținut mai multor proprietari și fost cumpărat în anul 1945 de un antecesor al actualilor deținători. A fost naționalizat, folosit drept casă de protocol a Comtim. A fost recuperat de către proprietarii de drept în 2004 și este complet restaurat, fiind un caz fericit. Prezentarea lucrărilor publicate de Editura Ariergarda și sunetul flautului s-au potrivit de minune cu fundalul salonului.

În urma vizitei, s-au identificat câteva necesități: cunoașterea în teren a situației tuturor conacelor din județ; mediatizarea situației acestora și promovarea turistică; facilitarea asocierii proprietarilor de conace, pentru derularea unor proiecte comune; marcarea prin indicatoare rutiere a drumului spre conace, îmbunătățirea accesului rutier; conștientizarea importanței turismului cultural și a conacelor, ca resursă turistică ș.a.. 

Fotografii de la dezbatere și din excursie pot fi vizualizate în albumele Centrului Multifuncțional Bastion: https://www.facebook.com/Centrul-Multifunc%C8%9Bional-Bastion-1031002943659307/.

Despre Asociația Culturală "Ariergarda", puteți citi pe pagina http://www.ariergarda.ro/

Pentru a afla despre proiectele APDT Timiș, accesați: http://turismtimis.ro/